SÜRDÜREBİLİRLİK STRATEJİLERİ UYGULAMALARLA TUTARLI MI?

#repman2024

Sürdürülebilirlik artık tek başına gündemin en üst sırasında. Kamu kurumları da dahil olmak üzere şirketlerin, üniversitelerin ve sivil toplumun en öncelikle mesai harcadığı bir kavram olarak karşımızda duruyor. İklim değişikliği tek başına tüm gündemlerin ana oyuncusu. İş dünyası sürdürülebilirlik stratejileri ile iş modellerini güncelliyor. Ancak dünyada çok hızlı değişimler gözlemleniyor. Bu güncellemeler toplumun beklentilerini ne kadar karşılıyor, tartışılıyor!

Bu stratejilerde nerelerde tıkanıyoruz? Kurum itibarı sürdürülebilirlik uygulamalarının içinden performans notu alıyor. Ancak şirketlerin ana performans göstergelerinde ana kurgu finansal metrikler üzerinden değerlendiriliyor. Tıkanıklık burada başlıyor olmasın?

Bir yanda bu soruların cevapları tartışılırken diğer yanda “greenwashing”, “artwashing” “sportswashing” gibi kavramlar da gündemi başka boyutlara taşıyor. Bu gelişmeler karşısında nasıl bir pozisyonumuz olacak? Liderlerin sürdürülebilirlik vizyonu, raporlama standartlarının yeterliliği, düzenleyici kurulların gündemi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat, sivil toplumun açmazları bu yıl etkinliklerimizde tartışacağımız başlıklar arsında.

RepMan on yılı aşkın bir süredir “sürdürülebilirlik” konusunda farkındalık amaçlı çalışmalar içinde. Ancak günümüzde, bu alandaki deneyimlerin ve birikimlerin çıktılarına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. Bu nedenle 2024 yılında etkinliklerimizde “Sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulamalarla ne derece tutarlı” olduğu masaya yatırılıyor.

Bu yıl ayrıca yeni bir RepMan vizyonu oluşturmayı gündemimize aldık. Kurum itibarının yönetilmesinde değişmekte olan değerlere şirketlerin nasıl uyum sağlayabilecekleri ve bunlara dayalı hangi “örnek” politikaları geliştirebileceklerini tartışmaya açılacak. Hesap verebilirliğin yükselen bir değer olması karşısında şirketlerin “gerçek zamanlı uygulamalar” (real time) konusunda neler yapabilecekleri yine gündemimiz içinde.

RepMan 2024 yılı etkinliklerinde görüşmek dileğiyle.

RepMan 2024 Programı Genel Bilgi

RepMan’in 2024 etkinliklerini @repmantr hesabı üzerinden; LinkedIn, Instagram, YouTube ve X sosyal medya hesaplarında takip edebilirsiniz.

Kurumsal Destekçilerimize Teşekkürler

RepMan etkinliklerinin düzenlenmesine büyük katkı veren; Allianz Türkiye, Kale Grubu, Panasonic, Türk Traktör, Unilever, Yapı Kredi, Zorlu Grubu’na çok teşekkür ediyoruz.

RESPECT© 2024 Kanaat Önderleri Araştırması

Stratejik iş birliklerimizden ZENNA Kurumsal Marka Araştırmaları Şirketi tarafından her yıl yapılan araştırmamızda bu yıl “Sürdürülebilirlik stratejilerinin uygulamalarla tutarlılığı” konusunu kamuoyunu yönlendiren kanaat önderleri nezdinde gerçekleştireceğiz. Kanat önderleri profilinde 40-50 katılımcı hedeflenmekte. Sivil toplum liderleri, köşe yazarları, konu ile ilgili akademisyenler, yerel toplum liderleri, aktivist liderler, iş dünyası liderleri arasında özel belirlenmiş isimler bu araştırma kapsamındaki soruları cevaplayacak.

Sürdürülebilirlik Stratejileri Uygulamalarla Tutarlı mı?

8 Nisan 2024 Pazartesi günü 10.30-13.00 saatleri arasında çevrimiçi ortamda gerçekleştirilecek forumda ekte program ayrıntıları verilen konuklarımızla Sürdürülebilirlik Stratejileri Uygulamalarla Tutarlı mı?” konusu tartışılacak. Forum Sürdürülebilir Bir Dünya platformunun LinkedIn ve YouTube kanallarından canlı olarak yayımlanacak. Sponsorlarımıza 50 kişiye kadar özel bağlantı adresi verilebilecek.

REPMAN FORUM 2023 VİDEOLAR
Nuran Aksu
Prof. Dr. Acar Baltaş
mert fırat
M. Serdar Kuzuloğlu
Prof Dr. Haluk Gürgen

REPMAN BENCHMARK 2024 TOPLANTISI

6 Mayıs 2024

6 Mayıs 2024 Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında İstanbul’da Delta Mariotte otel salonlarında özel davetli 35 kanaat önderi katılımcı ile “Benchmark 2024” toplantısı yapılacak. Dr. Sertaç Doğanay’ın moderasyonunda yönetilecek toplantıda 7 ayrı masada Sürdürülebilirlik Stratejileri Uygulamalarla Tutarlı mı? konusunun alt başlıkları tartışmaya açılacak. Bu alt başlıklar arasında; Greenwashing, liderlerin sürdürülebilirlik vizyonu, raporlama standartlarının yeterliliği, düzenleyici kurulların gündemi, döngüsel ekonomi ve yeşil mutabakat, sivil toplumun açmazları gibi konularda aksiyon önerileri derlenecek.Sponsorlarımızın bir üst düzey yetkili ile bu toplantıya katkı vermeleri beklenmekte.

REPMAN VİZYON TOPLANTISI

9 Eylül 2024

9 Eylül 2024 Pazartesi günü 10.00-16.00 saatleri arasında günü İstanbul’da kısıtlı sayıda (35) özel davetlinin fiziki katılımı ile RepMan vizyon toplantısı gerçekleştirilecek. Toplantı, kurum itibarının yönetilmesinde değişmekte olan değerlere şirketlerin nasıl uyum sağlayabilecekleri ve bunlara dayalı hangi “örnek” politikaları geliştirebileceklerini tartışmaya açacak. Hesap verebilirliğin yükselen bir değer olması karşısında şirketlerin “gerçek zamanlı uygulamalar” (real time) konusunda neler yapabilirler? Kurum itibarının yönetilmesinde neler bizi meşgul edecek? Sponsorlarımızın bir üst düzey yetkili ile bu toplantıya katkı vermesi beklenmektedir.

HESAP VEREBİLİRLİK İÇİN İLETİŞİM ORTAMLARI VE ARAÇLARI

24 Nisan 2023
RepMan yılın ikinci etkinliğinde "hesap verebilirlik iletişimi ortamları ve araçlarını" tartışıyor. Hangi araçları ne zaman hangi paydaşlara yönelik kullanmak gerekiyor. Geri bildirim nasıl alınmalı, iyileştirme alanları nasıl yönetilmeli? Prof.Dr. Haluk Gürgen'in moderatörlüğünde; Prof.Dr. Ebru Uzunoğlu, Dr. Öğretim Üyesi Belgin Bahar, Prof.Dr. Çisil Sohodor Bir, Aslı Dede, Emrah Kurum, Rana Birden, Özge Kiraz, Arda Öztaşkın ve Dr. İzel Levi Coşkun ile RESPECT 2023 araştırmasının verileri ışığında tartışma gerçekleşiyor.

HESAP VEREBİLİRLİK İLETİŞİMİNDE SİVİL TOPLUMUN ROLÜ

11 Eylül 2023
Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Haluk Gürgen’ in moderasyonunda kurumsal destekçilerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile REPMAN GÜNDEM toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu? Bütün bu soruların cevapları değerlendirildiğinde hesap verebilirlik iletişiminde sivil toplumun etkisi ve rolü nedir?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor?

Hesap verebilirlikten ne anlamalıyız? Hesap verebilirliğin iletişiminden ne anlamalıyız? Şeffaflıktan ne anlamalıyız?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik performansının “etik” ile ilişkisi nasıl sorgulanmalı?

HESAP VEREBİLİRLİKTE PAYDAŞLARLA NEREDE UZLAŞMA SAĞLANABİLİR?

02 Ekim 2023
Şeffaflık ve hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor? Hesap verebilirliğin; etik ve adil olmak, sorumlu ve şeffaf olmakla ilişkisi nasıl sorgulanmalı? İletişim yönetiminde nelere dikkat edilmeli.

İş dünyası hesap verebilirlik iletişimini nasıl yapıyor? Şeffaflık iletişimi yapıyor mu/kaçıyor mu? İletişim profesyonellerinin gündeminde şeffaflık ve hesap verebilirlik iletişimi nerede duruyor?

Beyin Fırtınası danışma kurulu üyelerimizden Dr. Sertaç Doğanay moderasyonunda yönetilecektir.

Hesap Verebilirlik Yükselen Değer
Danışma Kurulu üyelerimizden Prof. Dr. Haluk Gürgen’ in moderasyonunda kurumsal destekçilerimiz ve ilgili sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımı ile REPMAN GÜNDEM toplantısı gerçekleştirilecektir.

Hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu? Bütün bu soruların cevapları değerlendirildiğinde hesap verebilirlik iletişiminde sivil toplumun etkisi ve rolü nedir?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor?

Hesap verebilirlikten ne anlamalıyız? Hesap verebilirliğin iletişiminden ne anlamalıyız? Şeffaflıktan ne anlamalıyız?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik performansının “etik” ile ilişkisi nasıl sorgulanmalı?

Şeffaflık ve hesap verebilirlik kurum itibarının kapısını aralayabilir mi? Hesap verebilirlik uygulamaları itibar risklerini azaltır mı? Krizler hesap verebilirlik anlayışında neleri değiştirebiliyor? Krizlerin içindeki hesap verebilirlik iletişimi nasıl yönetilmeli? Dozu iyi ayarlanmamış şeffaflık krizlere davet olur mu?

Paydaşlar özelinde (tüketiciler, tedarikçiler, yatırımcılar, kamu kurum yöneticileri, müşteriler, yerel halk ve toplum genelinde) şeffaflık ve hesap verebilirlik beklentileri nerelerde yoğunlaşıyor? İletişim bu anlamda nasıl yönetiliyor? Hesap verebilirliğin; etik ve adil olmak, sorumlu ve şeffaf olmakla ilişkisi nasıl sorgulanmalı? İletişim yönetiminde nelere dikkat edilmeli.

İş dünyası hesap verebilirlik iletişimini nasıl yapıyor? Şeffaflık iletişimi yapıyor mu/kaçıyor mu? İletişim profesyonellerinin gündeminde şeffaflık ve hesap verebilirlik iletişimi nerede duruyor?

Beyin Fırtınası danışma kurulu üyelerimizden Dr. Sertaç Doğanay moderasyonunda yönetilecektir.
REPMAN TARTIŞMA 2022 KONUŞMACILAR
İstanbul Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Nursel Ölmez Ateş, iş hayatına Migros Türk T.A.Ş.’de Metod Organizasyon ve Planlama Departmanı’nda uzman yardımcılığı pozisyonu ile başladı. Ardından Migros’un yurtdışı operasyonlarından Ramstore’a İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı ve Ramenka’nın Rusya’nın en başarılı insan kaynakları uygulamalarına sahip şirketi seçilmesinde önemli rol oynadı....
Timur Karaoğlu, 1998 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünden mezun olmasının ardından 2000 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünde Yüksek Lisans eğitimini tamamladı. Karaoğlu, 2001 yılında Kale Grubu Şirketleri’nden Kale Pazarlama bünyesinde Kalekim Ürün Sorumlusu olarak iş hayatına başladı. 2007 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi MBA programını bitiren Karaoğlu, Kale Pazarlama Şirketinde Satış Müdür...
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 23 yılı aşkın tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmasını takiben Paris’te yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde “Dijital İş Stratejisi” yüksek lisansını tamamladı. Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde...
1975 doğumlu olan Mutlu Kutlu, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamladıktan sonra Trakya Üniversitesi’ne devam etmiş ve 2009 yılında da Sabancı Üniversitesinde MBA programını tamamlamıştır. İş yaşamına 1996 yılında Güral Elektrik şirketinde başlayan Kutlu, çalıştığı dönemde Üretim, Kalite Güvence, Personel Yönetimi, Satın Alma bölümlerinde görev yapmış olup, aynı zamanda şirketin Kalite Yönetim Sisteminin kurulmasında ve...
REPMAN BEYİN FIRTINASI 2022 KONUŞMACILAR
1967 yılında Ankara’da doğan Ender Ferruh Arslan, 1990 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü’nde lisans eğitimini, 1992 yılında yine aynı üniversitede Mekatronik Mühendisliği dalında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1989-1992 yılları arasında NIKON Europe BV’nin Türkiye Distribütörü Hitaş şirketinde Pazarlama Uzmanı, 1992-1999 yılları arasında Arçelik’te sırasıyla Ürün Geliştirme Mühendisi, Ankara Fabrikası’nda yeni seri bulaşık...
Türkiye’nin farklı sektörlerinin önde gelen şirketlerinde 23 yılı aşkın tecrübesi bulunan Nurçin Koçoğlu, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olmasını takiben Paris’te yer alan Grenoble Ecole de Management Üniversitesi’nde “Dijital İş Stratejisi” yüksek lisansını tamamladı. Koçoğlu, profesyonel kariyerine Mercedes-Benz Türk’te başladıktan sonra Turkcell’e geçiş yaptı ve burada 7 yıl boyunca Pazarlama fonksiyonunun farklı birimlerinde yöneticilik görevinde...
REPMAN FORUM 2020 İtibarın “Pandemi” Sınavı
REpman 2024 Kurumsal Destekçilerimiz
unilever
yapikredi1
zorlu
REPMAN Stratejik İşbirlikleri
RepMan Forum 2024 İşbirlikleri
brandsuite logo2020-01
goodworks_destek-150x90
REPMAN FORUM 2019'da “Krizler Kaosa Dönüşürken İtibarı Yönetmek`` konusunu işledik
REPMAN ETKİNLİKLERİNDEN
KAYIT

Etkinlikler herkesin katılımına açıktır. Etkinliklerin video kaydı Sürdürülebilir Bir Dünya ve RepMan Youtube ve www.repman.com.tr sayfalarında yer alacaktır.

RepMan Forum 10.30-13.00 saatleri arasında gerçekleşecektir.

RepMan sosyal medya kurumsal ve danışma kurulu üyelerinin kişisel sosyal medya hesaplarına ek olarak Sürdürülebilir Bir Dünya Platformu’nun LinkedIn’deki 50 bin üyesi ve yine aynı platformun 7 bini aşkın WhatsApp grup üyesi iletişim faaliyetlerimiz için devrede olacaktır. Etkinlikleri izleyebilmek için belirtilen tarih ve saatte Sürdürülebilir Bir Dünya LinkedIn veya YouTube sayfalarındaki “canlı yayın”a tıklamanız yeterlidir.

Tüm etkinliklerimiz ücretsizdir. Ancak kayıt ve katılım için bir sivil toplum kuruluşuna dilediğiniz miktarda yaptığınız katkıyı belgeleyen dekont ile kayıt formunun doldurulması gerekmektedir. Bir kerelik kayıt tüm etkinlikleri çevrimiçi izlemek için yeterlidir.

[contact-form-7 404 "Bulunamadı"]